Medzinárodný deň boja proti AIDS spája ľudí po celom svete vrátane Slovenska

30. 11. 2012

Zdieľať

Bratislava 30.11.2012 | Ľudia na celom svete preukazujú 1. decembra naMedzinárodný deň boja proti AIDS solidaritu v boji proti tomuto zákernému ochoreniu. Tento deň slúži k zvyšovaniu povedomia o zatiaľ stále nevyliečitelnej chorobe a to vďaka rôznym vzdelávacím akciám, zbierkam či spomienkovým slávnostiam.
Ešte v roku 2011 bola vyhlásená dlhodobá svetová kampaň s témou : ”Dostaňme sa na nulu: Nula nových infekcií. Nulová diskriminácia. Nula úmrtí na AIDS”, tá má trvať až do roku 2015 a má zvýšiť tlak na prístupnosť liečby pre všetkých!

Vo svete je vírusom HIV infikovaných okolo 34 miliónov ľudí. Z toho 2,1 miliónov tvoria deti. Až  90% nakazených žije v rozvojových krajinách a takmer 70% z nich v subsaharskej Afrike. Takmer 15 miliónov ľudí  potrebuje dostať antivírovú liečbu (ARV), ale len tretina z týchto 15 miliónov ľudí žijúcich s HIV a potrebujúcich celoživotnú liečbu túto možnosť dostáva, z toho len 360.000 detí! Ani nie polovica HIV pozitívnych matiek má prístup k programu PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa), napriek tomu, že najviac prípadov nákazy detí tvorí práve prenos z matky na dieťa.
Počty novoinfikovaných rastú rýchlejšie, než počty osôb začínajúcich liečbu.

Slovenská humanitárna organizácia Magna Deti v núdzi (MAGNA) realizuje v tejto oblasti niekoľko typov pomoci: Prvým je spomínaný program PMTCT – Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa – kde v Kambodži MAGNA dlhodobo vykazuje až 96% úspešnosť, ďalším je antivírová liečba podávaná pacientom chorým na AIDS. MAGNA zabezpečuje pre pacientov lekárske vyšetrenia, lieky, laboratórne testy, stravu a výživu a v neposlednom rade aj veľmi dôležitéterapeutické poradenstvo. Práve to pomáha HIV pozitívnym pacientom prekonávať strach z choroby, zo smrti, načerpať silu a energiu do boja so zákerným vírusom a dozvedieť sa čo najviac o svojej chorobe.

Psychosociálna pomoc a práca s mentálnym zdravím HIV pozitívneho dieťaťa alebo dospelého je neoddeliteľnou súčasťou liečby. Je podstatné, aby sa pacient necítil sám, potrebuje podporu hlavne tam, kde sa žije s obrovským strachom z odhalenia statusu HIV a hrozí vylúčenie z komunity či rodiny. S HIV sa žiť dá, pacient chodí pravidelne na kliniku, dostáva dávku liekov a okrem stretnutia s lekárom má aj stretnutie s terapeutom. MAGNA vo svojich projektoch zaviedla terapeutické sedenia, na ktorých si deti píšu tzv. Hero books, do ktorých si zapisujú vlastné pocity a poznatky. Deti samé sú zároveň ich autorom, ilustrátorom či hlavnou postavou. Pod odborným dohľadom terapeuta, v bezpečnom prostredí sa delia o svoje príbehy, skúsenosti a túžby a pomocou “výmeny rolí” sa dokážu lepšie vysporiadať s vlastným príbehom a situáciou. Je dokázané, že táto metóda vedie k budovaniu odolnosti, k dôvere a odhodlaniu pacientov. A oni potrebujú veriť v samých seba!

Každá psychosociálna pomoc sa však musí prispôsobovať kultúrnym zvykom danej krajiny či oblasti.

Mirka Cerulová hovorí o svojej skúsenosti z Kene, kde MAGNA vo svojom projekte v nemocnici Msambweni pri hraniciach s Tanzániou, každý mesiac organizuje detské skupiny s HIV pozitívnými deťmi.
V Keni ľudia oslavujú a zároveň aj smútia spevom. Spev je súčasťou ich každodenného života, a niekedy je to jediná forma, ktorou možu vyjadriť svoje šťastie, ale aj svoje trápenie a žiaľ. Deti spievajú, dobrovoľníci spievajú, lekári spievajú…spev je aj súčasťou tunajších terapeutických stretnutí HIV pozitívnych pacientov.”

MAGNA lekári, terapeuti, ako aj celý personál nemocnice sa snažia pripraviť pre pacientov všetko tak, aby tento deň bol pre nich nezabudnutelný a užitocný. Nie každý pacient však má prístup k antiretrovirálnej liečbe, ktorá je potrebná k priamemu boju s HIV a informáciám o svojej chorobe či k základnej zdravotnej starostlivosti a nie každý pacient má prístup ku konzistentnému sledovaniu jeho stavu, čo je pre kvalitu liečby a tým pádom aj života veľmi dôležité.

Čo je to HIV? HIV (Human Immunodeficiency Virus) je vírus oslabujúci imunitu, napadá imunitný systém človeka, ktorý sa následne veľmi komplikovane bráni pred infekčným ochorením. Vírus môže spôsobiť nevyliečiteľný a život ohrozujúci patologický stav zvaný AIDS. Pacient postihnutý AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) má natoľko zníženú imunitnú odpoveď, že sa nedokáže uchrániť od bežných infekcií, ktorým sa ubráni zdravý jedinec.

Magna Deti v núdzi bojuje za lepší prístup chudobných krajín ku kvalitným generickým ARV liekom, vytvára tlak na oficiálnych predstaviteľov s cieľom zlepšiť podmienky v zdravotníckych zariadeniach a zvýšiť kvalitu personálu i vybavenia lekárskymi pomôckami a liečivami. MAGNA poskytuje zdravotnú starostlivosť pre HIV/AIDS ľudí od roku 2003 a to na 3 kontinentoch sveta. Liečbu a psychosociálnu podporu HIV pozitívnym pacientom zabezpečovala MAGNA v Kambodži, Keni, Haiti, Nikaragui a Kongu. Aktuálne v MAGNA projektoch je na liečbe vyše 1.500 pacientov.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia