Fond urgentnej pomoci

Zdieľať

Aby sme mohli v prípade núdze okamžite zasiahnuť, vytvorili sme fond urgentnej pomoci. Tento fond poskytuje našim zdravotným tímom na celom svete možnosť okamžite zasiahnuť a pomôcť postihnutému miestnemu obyvateľstvu v prípade núdze.

Darujte tu a teraz

Bez ohľadu na to, či sú deti ohrozené konfliktom alebo prírodnými katastrofami, robíme všetko potrebné, aby sme im pomohli. Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu ich života.

Ako funguje fond urgentnej pomoci?

Fond urgentnej pomoci umožňuje našim tímom v teréne konať okamžite, kdekoľvek nasadíme urgentnú pomoc ako reakciu na veľké krízy. Patria sem operácie vykonávané v kontexte ozbrojených konfliktov ako je ten, ktorý v súčasnosti postihuje obyvateľov Ukrajiny, potravinových krízových situácií, prírodných katastrof alebo epidémií.

Váš dar do fondu urgentnej pomoci, znamená dôverovať MAGNA tímom, že ​​pomáhajú tam, kde si to núdzová situácia najviac vyžaduje a pridelia finančné prostriedky prioritným potrebám. MAGNA každoročne informuje svojich darcov a verejnosť o využití prostriedkov fondu urgentnej pomoci.

Naše tímy na mieste sa často stretávajú s neočakávanými krízami. Vaše dary nám umožňujú rýchlo a efektívne zasiahnuť v čase núdze.

SMS darovanie je alternatívou k online darcovstvu. Umožňuje vám rýchlo a efektívne poskytnúť pomoc. Stačí poslať SMS v tvare MAGNA na číslo 836 a darujete jednorázovo 10,-Eur.

Keď je ohrozená čo i len malá časť sveta, je ohrozený celý svet.
Sophie Demay, MAGNA koordinátorka z DR Kongo

Kedy, kde a ako zasahujeme?

Naše rozhodnutie zasiahnúť v čase krízy je založené výlučne na našom nezávislom posúdení a potrebách ľudí, nie na politických, ekonomických alebo náboženských záujmoch.

Sme odhodlaní zaistiť, že sa naša pomoc skutočne dostane k tým, ktorým je určená. Z tohto dôvodu trváme na tom, aby bol MAGNA tímom umožnený prístup do zdravotníckych zariadení, komunikujeme s ľuďmi priamo na mieste a nezávisle posudzujeme potreby poskytnutia pomoci.

VOJNY A KONFLIKTY

PRÍRODNÉ KATASTROFY

EPIDÉMIE

UTEČENCI

Rýchla a efektívna pomoc v čase katastrof

Dokážeme rýchlo reagovať na mimoriadné udalosti. 15. decembra 2013 vypukla v Južnom Sudáne občianska vojna, kde hneď v prvý deň prišli o život tisíce ľudí. Ďalšie státisíce opustili svoje domovy a hľadali úkryt. V tej dobe sme už v zemi mali svoj tím, ktorý i navzdory zlej bezpečnostnej situácií okamžite začal pomáhať obetiam. Už 17. decembra sme jedinej fungujúcej nemocnici v meste (Juba Teaching Hospital) poskytli zdravotnícky materiál, chirurgické potreby a lieky. Následne MAGNA otvorila zdravotné centrum v tábore pre viac ako 100 000 vysídlených ľudí a začala poskytovať nevyhnutné očkovanie a ďalšiu zdravotnú pomoc.

Dokonce aj keď práve nepôsobíme v zemi, kde katastrofa vznikne, sme schopní na ňu reagovať do niekoľkých dní. Keď v roku 2013 zasiahol Filipíny zničujúci tajfún, naše tímy dorazili na tretí deň po katastrofe na ostrov Cebu a okamžite začali s distribúciou humanitárnej pomoci – hygienických balíčkov, ryže a prístreškov pre 15 000 ľudí.

Prístup k zdravotnej starostlivosti a epidémie

K niektorým katastrofám sa schyľuje pozvoľna. Choroby ničia celú populáciu, nestabilita podrýva zdravotný systém, ľudia bývajú zámerne vylúčení z lekárskej starostlivosti. Našim poslaním je zaistiť zdravotnú starostlivosť, dlhodobo sa zameriavame na liečbu podvýživy,  pacientov s HIV/AIDS a s prehliadanými tropickými chorobami. 

Mobilné zdravotné jednotky

Vo vybraných katastrofách vznikajú mobilné tímy, ktoré zaisťujú lekársku starostlivosť i v nedostupných oblastiach. Len tak ošetríme čo najviac pacientov. V roku 2016 cestoval náš mobilný tím cez obliehané územie v oblasti Homs v Sýrii. Za pol roka sme pomohli viac než 50 000 ľuďom.

Obnova zdravotnej infraštruktúry

Staviame a renovujeme nemocnice, zriaďujeme ambulancie i kliniky. V roku 2010 zemetrasenie na Haiti výrazne ochromilo zdravotnú infraštruktúru a tým i prístup pacientov k lekárovi. Nemocnice, zdravotné centrá a kliniky boli buď zničené alebo poškodené do takej miery, že sa v nich nedalo pracovať. Preto MAGNA ako súčásť svojej humanitárnej aktivity, okrem urgentnej záchrany ľudských životov, vybudovala a kompletne zariadila zdravotné centrum pre matku a dieťa v Port-au-Prince.

NEPÁL. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

FOND URGENTNEJ POMOCI: AKO POMÁHATE

U nás je pacient na prvom mieste.

Keď v júli 2022 zasiahlo provinciu Khost v Afganistane zemetrasenie, naše MAGNA tímy boli na mieste. Vďaka našim podporovateľom máme v krajine zriadený mobilný zdravotnícky tím a sme schopný rýchlo reagovať a poskytnúť okamžitú pomoc pri záchrane životov detí a ich rodín.

Okamžite po vypuknutí konfliktu na Ukrajine vo februári 2022, vďaka pravidelnej pomoci našich darcov vo fonde na urgentnú pomoc, MAGNA tímy začali s distribúciou liekov a zdravotníckeho materiálu zo svojich skladov v krajine. Pomoc smerovala do zdravotníckych stredísk a zdravotníkom v oblasti severozápadne od hlavného mesta Kyjev, ktoré zaživali ťažké boje a zranenia tu utrpeli mnohí civilisti.  Celková pomoc bola v tej chvíli určená pre viac ako 15-tisíc ľudí.

A po veľkom výbuchu v Bejrútskom prístave v auguste 2020 bola naša reakcia na výbuch v Bejrúte nastavená tak, aby poskytla okamžitú podporu prostredníctvom nášho fondu urgentnej pomoci. Naše MAGNA tímy boli okamžite na mieste a miestnym nemocniciam sme poskytovali lieky a zdravotnícky materiál.

Covid na Slovenku v prvých mesiacoch výrazne zasiahol nemocnice a celú zdravotnú infraštruktútu, ktorá nebola na epidémiu týchto rozmerov pripravená a nevedela adekvátne reagovať. MAGNA timy pomáhali s dodávkami ochranných materiálov do nemocníc a s testovaním seniorov.

Pozrite tiež

Máte ďaľšie otázky alebo sa chcete zapojiť?

Zavolajte na +421 917 827 827 alebo pošlite e-mail na dar@magna.org a my vám radi pomôžeme.