Zdravotné aktivity

Podvýživa

Zdieľať

Jedno z 13 detí na našej planéte trpí hladom

Na svete na podvýživu každoročne zomrú 2 milióny detí. Najviac detí ohrozených podvýživou je v Ázii a Afrike. Nemajú prístup k dostatočne kalorickej strave na to, aby sa ich telo malo možnosť riadne rozvíjať.

MAGNA pomáha v boji s podvýživou prostredníctvom svojich programov zameraných na jej liečbu a prevenciu, vďaka ktorým už zachránila tisíce detí. Podvýživa môže viesť k oslabenému imunitnému systému. To spôsobuje väčšiu náchylnosť detí k rôznym chorobám, ktoré môžu následne viesť k ďalšej podvýžive, čo vytvára akýsi blúdny kruh.

Základným liekom na podvýživu je špeciálna terapeutická strava (RUTF), ktorá obsahuje všetky živiny, ktoré dieťa potrebuje nato, aby sa vyliečilo.

U väčšiny detí vylieči akútnu podvýživu bez komplikácií za 8-12 týždňov – ide o jednoduché a efektívne riešenie určené do terénu. Hotové terapeutické jedlo na liečbu podvýživy obsahuje obohatený mliečny prášok, ktorý podvýživenému dieťaťu dodá všetky živiny potrebné k tomu, aby opäť nabralo na váhe. Dávkuje sa podľa stavu a hmotnosti dieťaťa a pacient už v priebehu liečby nepotrebuje dostávať žiadne iné jedlo. Terapeutická strava má dlhú trvanlivosť a vďaka tomu, že nevyžaduje prípravu, môže byť podávaná prakticky v akomkoľvek prostredí. Pokiaľ pacienti netrpia komplikáciami, umožňuje i domácu liečbu. Dodávaná je klasicky vo forme pasty alebo tyčiniek. MAGNA používa terapeutickú stravu v rámci všetkých svojich nutričných programov, či už v Kongu, Kambodži alebo Južnom Sudáne.

KAMBODŽA. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

U väčšiny detí vyliečime akútnu podvýživu bez komplikácií za 8-12 týždňov.

Podvýživa predstavuje pre medicínu viacúrovňovú problematiku. V prvej rade je potrebné nájsť jednoduché riešenie na vyhľadávanie pacientov. Zvládnuť akútny stav podvýživy so sebou okrem zaistenia dostatočného prísunu energie prináša aj nutnosť liečiť pridružené ochorenia. V rozvojových krajinách s limitovanou dostupnosťou liekov to samozrejme nie je jednoduché. Lekári teda musia brať do úvahy nielen riadenie podvýživy a doprovodných komplikácií, ale tiež logistiku celej liečby. Výzvou je i terénna distribúcia pomoci tak, aby sa zabránilo opätovnému ochoreniu.

Našim cieľom preto je dostať sa k čo najväčšiemu počtu podvýživených detí v komunite a začať ich okamžite liečiť priamo na mieste. Snažíme sa ich vždy identifikovať a zaistiť im terapeutickú stravu skôr, ako nastanú vážne zdravotné komplikácie (hnačky, zápal pľúc) a je nevyhnutná ich hospitalizácia.

Deti trpiace komplikácia spojenými s vážnou akútnou podvýživou môžu vyžadovať rýchlu reakciu vysoko špecializovaného lekára. Pre tých, ktorí potrebujú byť hospitalizovaní a pravidelne monitorovaní, zaisťuje MAGNA stabilizačné centrá až s 20 lôžkami intenzívnej starostlivosti. Liečba zahŕňa terapeutické mlieko podávané nasogastrickou sondou, antibiotiká, odčervenie, kontrolu očkovania a screening na maláriu. Akonáhle sa pacient dostatočne zotaví, môže pokračovať v programe ambulantne s týždennými návštevami lekára, ktoré sú spojené tiež s monitorovaním váhy a celkového zdravotného stavu.

Prípady miernej podvýživy, jej rizika, ale i prípady vážnej podvýživy bez komplikácií, môžu byť liečené v našich ambulantných centrách, ktoré zaisťujú hotové jedlá (RUTF). Rodičia môžu túto liečbu deťom podávať tiež doma a zdravie ich dieťaťa a všeobecný vývoj môže byť monitorovaný pri návštevách MAGNA ambulantných centier.

Meranie stavu podvýživy

Naše tímy deti merajú porovnaním pomeru hmotnosti k výške podľa medzinárodných noriem WHO alebo meraním obvodu strednej časti ramien (MUAC) pomocou farebne označených náramkov. Meranie MUAC je veľmi jednoduché, a preto ho často využívajú i komunitní zdravotníci.

Práca v komunite a prevencia

Hlavnou úlohou práce v komunite je vyhľadávanie detí ohrozených podvýživou s cieľom liečiť ich čo najskôr a čo nejefektívnejšie. Tým sa v teréne zaoberajú špeciálne vyškolení MAGNA komunitní pracovníci. Významnou súčasťou ich práce je tiež vzdelávanie a motivácia rodičov malých detí k dodržiavaniu hygieny a správnych stravovacích návykov. Učíme matky a rodiny, ako i v skromných podmienkach či v chudobe pripraviť dostatočne výživné jedlo. Komunitní pracovníci MAGNA zároveň navštevujú rodiny malých pacientov, ktorí dostávajú terapeutickú stravu, aby dohliadli na úspešný priebeh liečenia.

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Viac o podvýžive v našich projektoch

Prečítajte si najnovšie články o našich zdravotných aktivitách.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia