Hlas z cyklónom zasiahnutej Barmy

01. 06. 2008

Zdieľať

Martin Bandžák – výkonný riaditeľ organizácie Magna Deti v Núdzi sa nachádza v Barme, kde monitoruje situáciu po cyklóne Nargis. V rámci možností sa Vám bude pravidelne ozývať a informovať o aktivitách Magna Deti v Núdzi v Barme.

04.06.2008, Rangún, Barma 

Magna Deti v Núdzi ma v súčasnosti tím 10 pracovníkov v oblasti na juhu od mesta Laputta, ktorí sa loďou prepravujú po okolitých dedinách a distribuujú jedlo – ryžu, rybie konzervy a olej na varenie, ktoré by mali ľuďom zabezpečiť stravu na nasledujúce dni. Množstvo dedín v oblasti ešte neobdržalo od začiatku katastrofy žiadnu pomoc a na miestach stále vidieť mŕtvoly…. 
Ja osobne sa nachádzam v Rangúne a povolenie do delty mi bolo miestnymi autoritami zamietnuté. Situácia ohľadom pohybu cudzincov sa nezmenila a povolenia sú neustále zamietané pre všetkých zahraničných humanitárnych pracovníkov. Okrem logistického zabezpečenie distribúcie potravin zabezpečujem v Rangúne príchod dodávky medicínskeho materiálu z našej pobočky v Kambodži. Dodávka obsahuje lieky, antibiotika, vakcinácie a 400 tisíc tabliet na čistenie vody, ktoré budeme distribuovať v postihnutej oblasti v spolupráci s tímami miestnych lekárskych dobrovoľníkov.


30.05. – 01.06.2008, Rangún, Barma
 

V priebehu posledných dvoch dní sa odohralo viacero udalostí, ktoré nám na jednej strane verím, že pomôžu dopraviť medicínsku pomoc do Myanmaru (Barma) a na druhej strane stále počuť viac a viac zlých správ z delty postihnutej cylónom Nargis. V nasledujúci utorok by som mal mať v rukách papier, ktorý nás oprávni zaslať lieky a medicínsky materiál do Myanmaru (Barma) a následne v spolupráci s lekárskymi tímami dobrovoľníkov aj zabezpečiť jeho distribúciu. Správy, ktoré dostávame z delty a niektoré z nich prenikli aj do svetových médií nie sú zrovna najlepšie. Miestne autority vyháňajú ľudí z utečeneckých táborov a títo ľudia sa následne bezprízorne pohybujú v oblasti a nemajú kam ísť. Málokto z nich sa chce vrátiť do svojich dedín, ktoré sú zaplavené, kde nemá nikto nič, kde ľudia prišli o všetko počas ničivého cyklónu. Tým pádom vzniká väčší problém s prístupom k týmto obetiam. OSN stále tvrdí, že žiadnu pomoc ešte nedostalo až 40% z obetí. Takisto pomoc, ktorá smeruje do delty je častokrát konfiškovaná miestnymi autoritami. Miestna vláda namiesto toho, aby naplnila sľub, ktorý dala a vpustila do postihnutej oblasti cudzincov a odborníkov z neziskových organizácií, tak začína robiť problémy aj miestnym ľuďom a dobrovoľníkom, ktorí sa snažia obetiam pomáhať.

Magna dnes do postihnutej oblasti na juh od mesta Laputta vyslala tím 10 pracovníkov, ktorí budú distribuovať základné potraviny pre obete cyklónu Nargis. Posledné správy z oblasti hovoria, že tam videli zomierať ľudí od hladu. Desaťčlenný tím sa bude po oblasti prepravovať loďou a rozdistrubuuje medzi obete 9 ton ryže, 2.500 rybacích konzerv a 1.400 rastlinných olejov na varenie. Pomoc by mala byť poskytnutá približne 6.000 ľuďom.


29.05.2008, Rangún, Barma

Vyzerá, že situácia sa obracia k lepšiemu. Dnes som strávil niekoľko hodín diskusie s miestnou organizáciou lekárov, dobrovoľníkov prostredníctvom ktorej posielame prvú zásielku liekov z Kambodže do Barmy. Lekári pôsobia v najpostihnutejších oblastiach delty a Magna v spolupráci s nimi zabezpečí mobilné tímy, ktoré distribuujú lieky a tablety na čistenie vody. Mobilné tímy odchádzajú do oblasti vždy na niekoľko dní a navštevujú dediny mimo hlavných ciest. V kombinácii truckov a lodí sa snažia dostať na tie najzabudnutejšie miesta, kam sa pomoc v súčasnosti nedostáva. Náročný, a to nielen finančne, je aj transport. Väčšina mostov je neprejazdných a miestne autority vyberajú množstvo poplatkov. Úžasná je ale odvaha a solidarita miestnych ľudí, ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu odchádzajú do delty a poskytujú bezprostrednú pomoc.

28.05.2008, Rangún, Barma

Situácia aspoň podľa miestnej tlače sa zlepšuje. Vláda vydala nariadenie, že každý kto chce pomôcť a darovať pomoc má možnosť ju aj osobne odovzdať. Uvidíme ako sa toto nariadenie premení do praxe, kedže nie je opäť jasné či sa vzťahuje aj na cudzincov. Pred dvoma dňami hliadka pri vstupe do delty zatkla 50 vodičov kamiónov s humanitárnou pomocou s podozrením, že prevážajú do oblasti cudzincov. Našťastie ich aj následne prepustili, ale bez vodičských preukazov…

Rangún sám o sebe okrem zopár polámaných stromov, ktoré sú už vo veľkej miere aj odpratané vyzerá relatívne dobre. Problémy s elektrinou ale ostávajú aj naďalej. Ceny potravín a benzínu sú stále vysoké aj keď určitým šťastím je, že je možné potraviny nakupovať lokálne na miestnych trhoch a následne ich distribuovať na juh krajiny.

Len pre Vašu lepšiu imagináciu ako sa komunikuje z Barmy… 
Mobilné telefóny sú tu naozaj úzky profil. Na čiernom trhu sa miestne SIM karty predávajú za vyše 2.000 usd, roaming tu samozrejme nefunguje. Pripojenie na internet máte síce v Rangúne skoro na každom rohu, ale prístup na stránky je veľmi obmedzený. Poslať mail je naozaj „zábava“… yahoo, hotmail, gmail – zabudnite, všetky stránky sú blokované, chatovanie neprichádza do úvahy, skype tiež nie… Samozrejme miestni majú svoje cestičky ako sa dostať k mailom, ale v praxi to zaberá strašne veľa času a nie vždy je to aj možné. 

Nositeľke nobelovej ceny mieru ako iste všetci viete predĺžili domáce väzenie o ďalších 6 mesiacov…. nič nové…

27.05.2008, Rangún, Barma

Dnes zverejnili oficiálne výsledky referenda, ktoré sa v Barme (v oblastiach postihnutých cyklónom Nargis) uskutočnilo počas víkendu. Účasť bola vyše 90% a len 5% volilo “nie”. Správy z oblastí, kde sa konalo referendum hovoria, že množstvo ľudí ani nevedelo, že sa referendum koná… Vojenský režim si týmto upevnil svoju silnú pozíciu v krajine.

Osobne sa stále nachádzam v Rangúne a čakám na povolenie cesty na juh krajiny. Spolu s miestnymi organizáciami hľadáme čo najefektívnejšiu a najrýchlejšiu cestu ako dopraviť do Barmy vyše tony liekov, ktoré má Magna Deti v Núdzi pripravené pre obete cyklónu Nargis v svojej pobočke v Kambodži. 
V súčasnosti okrem základných potravín a prístreškov sú lieky najnutnejšou pomocou. Miestne nemocnice a kliniky sú bez liekov a akéhokoľvek medicínskeho vybavenia. Magna Deti v Núdzi plánuje podporiť už existujúce medicínske mobilné tímy v prípade potreby a možností takýto tím aj vytvoríme. V najbližších dňoch by sme mali takisto distribuovať základné potraviny a veci ľuďom žijúcim na juhu krajiny.
Situácia ani po stretnutí generálneho tajomníka OSN s najvyššími predstaviteľmi vojenského režimu v Barme nie je v teréne jednoduchá. Povolenia na cestu do postihnutých oblasti sa stále nevydávajú pohyb cudzincov je obmedzený. V Rangúne sa sústreďujú tímy rôznych medzinárodných organizácií a čakajú na povolenie vstupu. Miestni ľudia sú stále skeptický a ťažko sa vyrovnávajú s aktuálnou situáciou. Najefektívnejšia pomoc v súčasnosti ide cez mníchov a miestnych dobrovoľníkov, ktorí majú možnosť vstupu na juh krajiny.

Režim vyháňa ľudí zo škôl, kde sa uchýlili tí, ktorí stratili strechu nad hlavou. Školy majú byť opäť otvorené k 1.júnu…

Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia