Zdravotné aktivity

Sexuálne násilie

Zdieľať

Znásilnenie ako zbraň

MAGNA poskytuje zdravotnú starostlivosť, prevenciu sexuálne prenosných infekcií a psychosociologickú a sociálnu podporu pacientom, ktorí sa stali obeťami sexuálneho násilia.

V prostredí s vyšším výskytom sexuálneho násilia, napríklad v zónach konfliktov alebo v utečeneských či presídleneckých táboroch, sa o obete sexuálneho násilia starajú naše terénne tímy. MAGNA personál v komunite pracuje na zvýšení povedomia o probléme sexuálneho násilia, informuje ju o možnosti využitia starostlivosti poskytovanej MAGNA pracovníkmi a šíri sociálnu a psychosociálnu podporu.

Znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia sú často rozšírené v konfliktných prostrediach, kde môžu býť použité ako nástroj ponižovania, trestu, kontroly, vyvolávania strachu, ale tiež ako nástroj ničenia komunít. Môžu byť použité i k odmeňovaniu bojovníkov alebo k motivácii vojakov. Rovnako sa ale obeťami sexuálneho násilia stávajú i milióny ľudí, ktorí žijú v stabilnom prostredí. V týchto prípadoch sú páchatelia často známi alebo rodinní príslušníci obetí.

Liečba na prvom mieste

Post-kontaktná profylaxia (PEP) je formou prevencie infekcie HIV a je poskytovaná obetiam znásilnenia do 72 hodín od doby, kedy k nemu došlo. Obeti by mala byť okamžite poskytnutá tiež antikoncepcia, aby bola čo nejefektívnejšia. K prevencii sexuálne prenosných infekcií ako je syfilis alebo kapavka služia antibiotiká, ďalej potom očkovania proti tetanu a žltačke typu B. Liečba fyzických zranení a psychologická podpora sú taktiež súčasťou balíčka starostlivosti.

MAGNA prevádzkuje špecializované programy na liečbu obetí sexuálneho násilia v Demokratickej republike Kongo. Otázka sexuálneho násilia je tiež súčasťou našich projektov týkajúcich sa zdravia žien v Libanone, Kambodži, Južnom Sudáne, Iraku a Sýrii.

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Viac o sexuálnom násilí v našich projektoch

Prečítajte si najnovšie články o našich zdravotných aktivitách.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia