Kambodža: Staviame nemocnice s BUBO

31. 01. 2018

Zdieľať

MAGNA sa venuje poskytovaniu zdravotnej pomoci obetiam katastrof a konfliktov už vyše 15 rokov a jednou z hlavných aktivít je pomoc obetiam sexuálneho násilia a HIV/AIDS. V krízových oblastiach sveta, ako je Kongo alebo Južný Sudán, MAGNA prevádzkuje špecializované projekty zamerané na pomoc obetiam sexuálneho násilia. V Kambodži je MAGNA už 15 rokov lídrom v poskytovaní liečby HIV/AIDSa zároveň v tomto období zaznamenáva nárast obetí sexuálneho násilia, ktorými sú často deti a mladé dievčatá. 

„Našim aktuálnym cieľom je vytvoriť dlhodobý komplexný systém pomoci, ktorý obetiam zabezpečí všetky základne potreby “pod jednou strechou”. Aby sme ho mohli vytvoriť, spojili sme svoje sily s BUBO a s architektonickou kanceláriou Vallo Sadovský Architects“, hovorí Martin Bandžák, zakladateľ organizácie MAGNA.

BUBO prostredníctvom svojich klientov, ich finančnej pomoci a zahrnutia podpory do dlhodobej spolupráce, umožní vznik a prevádzku takýchto centier. Cieľom je vybudovanie jedného nového centra každé dva roky a finančné zabezpečiť ich prevádzky, ktoré výrazne podporia záchranu ľudských životov.

Prvé takéto centrum vzniká v Kambodži, v mestečku Siem Reap, neďaleko chrámov Angkor Wat. Novovzniknuté centrum obetiam násilia a HIV/AIDS poskytne zdravotnú starostlivosť, post-traumatickú pomoc, mentálnu liečbu a sociálnu pomoc.

Pri realizácii centra sa kladie dôraz aj na prostredie, v ktorom sa pomoc poskytuje. Architektonický design centier majú na starosti architekti z Vallo Sadovský Architects, ktorí bez nároku na honorár vytvorili projekt, ktorý centrám zabezpečí nízko-nákladové prevádzky a dlhodobú udržateľnosť.

Tento komplexný model nám umožní reagovať na viaceré potreby zraniteľných detí a žien, a to tým, že združí odborníkov z rôznych sektorov do jedného centra. Výhodou zdravotného centra je dostupnosť všetkých potrebných služieb “pod jednou strechou” – pacienti nemusia cestovať z jedného servisného miesta do iného. Nová budova jednotky bude zriadená v rámci existujúceho zdravotníckeho komplexu, čo zároveň zabezpečí dispozíciu odborného personálu na poskytovanie lekárskej, psychosociálnej a sociálnej starostlivosti. V prípade prijatia sa pacient najskôr vyšetrí lekárom, následne ho vidí terapeut a sociálny pracovník.

Udržateľnosť bude zaručená v oblasti lekárskej a psychosociálnej starostlivosti. Kvalitné poskytovanie pomoci bude založené na rešpekte, dôvernosti, nediskriminácii a bezpečnosti. Pri senzibilizácii spoločnosti sa budebrať ohľad na špecifické potreby adôležitá bude aj presná dokumentácia, využívaná pri monitorovaní a navrhovaní účinných postupov.

„Nemocničné zariadenia MAGNA/BUBO centre sa zamerajú predovšetkým na deti a ženy, ktoré sú obeťami znásilnenia alebo nakazené vírusom HIV, ako aj na ich rodinných príslušníkov, ktorí budú podporení programom poradenských služieb“, dodáva Martin Bandžák. Prínosom bude aj pre jednotlivých poskytovateľov pomoci, či už zdravotný personál alebo poskytovateľov iných služieb, v podobe zvyšovania úrovne odborných vedomostí a zručností.

Historicky MAGNA vo svojich programoch pre obete sexuálneho násilia a HIV/AIDS poskytla pomoc tisíckam obetí, 80% tvoria deti do 15 rokov.

Ďakujeme BUBO, jej klientom a Vallo Sadovský Architects. 

Pozrite si záznam besedy v Bratislave, kde Martin Bandžák a Ľuboš Fellner z BUBO hovorili nielen o našom spoločnom projekte, ktorý vzniká v Kambodži pod záštitou Táni Pauhofovej.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia