Kambodža: Tvár chudoby - zápaľ plúc

10. 01. 2009

Zdieľať

Náš najväčší  projekt v Kambodži sa nachádza v provincii Kandal, kde v júli v roku 2007 Magna rozbehla projekt rehabilitácie miestnej nemocnice Chey Chumneas.  Úroveň služieb nemocnice bola na počiatku katastrofická a spolu so silnou potrebou zdravotnej starostlivosti  pre ľudí z provincie bola iniciátorom k založeniu projektu týchto rozmerov.
Dnes, po roku a pol prevádzky projektu rehabilitácie pediatrického oddelenia je oddelenie vitálnou časťou nemocnice poskytujúcou zdravotné služby pre deti z provincie Kandal. Denne nemocničným oddelením prejde zhruba 70 detských pacientov. Toto množstvo pacientov zahŕňa HIV pozitívne deti, ktoré chodia na pravidelne lekárske prehliadky, hospitalizované deti a choré deti z okolia, ktoré hľadajú lekársku pomoc.

Až 97% týchto detí pochádza z chudobných rodín, z rodín, ktorých životná úroveň je na hranici prežitia ktorých možnosť  vyhovujúcej potrebnej zdravotnej starostlivosti je takmer žiadna.

Viac ako 59% deti, ktorých rodiny vyhľadajú lekársku starostlivosť z dôvodu  konkrétneho zdravotného problému sú deti trpiace infekciami dýchacích ciest (denne tvorí toto množstvo priemerne 24 deti).

V závere až 27% všetkých hospitalizovaných pacientov tvoria prípady akútneho zápalu pľúc, čiže takmer 45 hospitalizovaných detí mesačne.
Toto infekčné ochorenie sa stalo ochorením na ktoré zomiera vo svete najviac detí;  detí z chudobných oblasti rozvojového sveta.

Pediatrické oddelnie nemocnice Chey Chumneas v Kambodži. © Martin Bandžák

 

Prečo sa táto infekcia stala najnebezpečnejším ochorením , ktoré v rozvojových krajinách ročne zabije až 2 milióny deti  mladších ako 5 rokov ? Dôvody môžeme rozdeliť na sekundárne, ktorými sú silne znečistené ovzdušie ťažkými  plynmi ako je napi klad karbón dioxid, dym z piecok, ktoré sú často nevhodne a používajú sa v malých priestoroch, veľakrát v jedinom priestore domu kde deti zároveň spia, ľahký prenos z človeka na človeka prostredníctvom infikovaných sekrécií ako sú sliny. Hlavným primárnym dôvodom je ale nevedomosť matky či opatrovateľa a rozpoznanie začínajúcej infekcie, nedostupnosť potrebnej a vyhovujúcej lekárskej starostlivosti. Ak je predsa len lekárska starostlivosť vyhľadaná je to z dôvodu zúfalého zdravotného stavu dieťaťa, je väčšinou príliš neskoro a akútna infekcia, často spolu s podvýživou, sa stávaj smrteľnou.
Chudoba je ako živočích, pulzujúci, úplný fenomén, ktorý tu vždy bol a vždy bude. Zdá sa však, akoby sme jej prestali rozumieť, zanedbali sme jej komplexnosť a ohromne rozmery a tým pádom nie sme pripravený riešiť globálne jej dopad.
Ale ak dohliadneme cez priepasť ktorá nás oddeľuje, prídeme blízko, zistíme aké neprirodzené nespravodlivé a vysoko nevhodne monštrum žijúce v dnešnej dobe to je. A zistenie aké zložité je pre ľudí žiť v jej dopade je šokujúce; každý aspekt ich života sa stáva bremenom.

Karina Slovákova, nutričný field coordinator Magna Deti v Núdzi pracuje v Kambodži od začiatku roka 2007.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia