Ukrajina

Ukrajina: MAGNA tímy distribuujú prvú pomoc

01. 03. 2022

Zdieľať

Slovenská humanitárna organizácia MAGNA začala s distribúciou liekov a zdravotníckeho materiálu zo svojich skladov na Ukrajine. Prvý materiál putuje do zdravotníckych stredísk a zdravotníkom v oblasti severozápadne od hlavného mesta Kyjev, ktoré zažívajú ťažké boje a zranenia tu utrpeli mnohí civilisti. Okrem zdravotných stredísk ľudí ošetrujú aj zdravotníci, ktorí v oblasti zostali a spolupracujú s MAGNA. Celkovo je pomoc určená pre oblasť, kde žije viac ako 15-tisíc ľudí. (Vzhľadom na neutíchajúce násilnosti z bezpečnostných dôvodov neuvádzame presné miesta, kam pomoc distribuujeme.)

V rámci poskytovania humanitárnej pomoci musíme dbať aj na to, aby boli dodržané základné zásady poskytovania humanitárnej pomoci vo vojnovom konflikte. Zároveň zabezpečujeme dodávky ďalšieho potrebného zdravotníckeho materiálu a liekov na Ukrajinu a ich následný transport priamo do nemocníc, kde sú potrebné.
Denisa Augustínová, riaditeľka medicínskych programov

V súčasnosti máme zmapované potreby viacerých nemocníc priamo v Kyjeve a zbierame doplňujúce informácie. Celkovo sa ukazuje, že nemocnice potrebujú všetok dostupný zdravotnícky materiál. Z humanitárneho fondu MAGNA a z doteraz vyzbieraných peňazí od slovenských darcov na pomoc Ukrajine sme uvoľnili ďalšie peniaze na nákup špecializovaných setov určených pre zdravotnícke zariadenia predovšetkým na urgentné operácie, pôrody a ošetrovanie zranení.

Ako môžete Ukrajine pomôcť Vy?

Jedným z najlepších spôsobov, ako môžete práve teraz pomôcť, je urýchlene poskytnúť finančný dar, ktorý nám pomôže pomôcť deťom a ich rodinám v kríze na Ukrajine. Budete súčasťou viac ako 60 tisíc ľudí na Slovensku, ktorí s nami Ukrajine pomáhajú.

Liečime na Ukrajine.

Priama, transparentná a odborná zdravotná humanitárna pomoc.

Darujte online

SMS v tvare MAGNA na číslo 836
Vašich 10 € smeruje v 100% výške na pomoc pre Ukrajinu.

Darujte vkladom na účet verejenej zbierky:
IBAN CODE: SK5811000000002943004292


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia