Vo Vietname bojujeme s AIDS

29. 04. 2010

Zdieľať

Vo Vietname každoročne rastie počet nakazených vírusom HIV. Magna Deti v núdzi sa preto rozhodla zabezpečiť vo Vietname zdravotnú starostlivosť, ktorá zabráni prenosu vírusu z HIV pozitívnej matky na novorodencov.

Magna projekt realizuje v hlavnom meste Hanoj v troch nemocniciach. Ide o zdravotnú a sociálnu starostlivosť pred pôrodom, počas neho a po narodení dieťaťa. Cieľom je zníženie prípadov prenosu HIV z matky na dieťa. „Opierame sa o svoje doterajšie skúsenosti s prevenciou prenosu HIV z matky na dieťa, takzvaných PMTCT programov v Kambodži, Keni a Kongu, v ktorých sa naše know-how komplexnej starostlivosti osvedčilo a viedlo k úspešnej realizácii PMTCT projektov,“ hovorí Mirka Cerulová, terénny koordinátor Magna Deti v núdzi vo Vietname.

Cieľovou skupinou projektu sú gravidné ženy, ktoré nepoznajú svoj HIV status, HIV pozitívne gravidné ženy a ich novonarodené deti. V našich partnerských nemocniciach sa ročne narodí okolo 70 000 detí, až 700 z nich sú deti, pri ktorých hrozí riziko prenosu vírusu HIV od matky. „Magna Deti v núdzi pomocou svojho programu bude toto číslo znižovať a pre matky a ich novonarodené deti zabezpečíme lekársku a sociálnu starostlivosť s cieľom zastaviť prenos vírusu HIV z matky na dieťa,“ hovorí Mirka Cerulová.

Vietnam má v porovnaní s inými krajinami nižší výskyt HIV/AIDS, ale zaznamenáva stúpajúcu tendenciu. Najvyššia koncentrácia HIV pozitívnych ľudí je vo veľkých mestách, kde je najvyšší výskyt rizikových skupín, ako sú užívatelia drog, pracovníčky v sexuálnych službách a muži, ktorí majú sex s mužmi. Ochorenie si však postupne nachádza cestu do bežnej populácie. Je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť viacerým programom prevencie prenosu HIV, medzi ktorými je aj prenos z matky na dieťa. Trend vo vývoji ukazuje, že HIV pozitívna populácia je stále mladšia a vírus si čoraz častejšie nachádza cestu prenosu prostredníctvom heterosexuálneho styku, ktorý je jednou z hlavných prenosových ciest do bežnej populácie. Veľa sa hovorí o Afrike, ale situácia v Ázii je tiež vážna. Kambodža, Vietnam a Thajsko sú ochorením AIDS významne zasiahnuté. Situácia vo Vietname je katastrofálna, program v krajine vlastne vôbec nefunguje.

Magna Deti v núdzi vo Vietname prispeje k lepšej kvalite života HIV pozitívnych tehotných matiek a k zabráneniu prenosu HIV na novorodencov. Projekt podporuje Slovak Aid. Vo Vietname má Magna svojich pracovníkov už nejaký čas, prebieha nábor lokálnych odborných pracovníkov a buduje sa organizačné zázemie, z ktorého sa budú koordinovať aktivity v partnerských zdravotníckych zariadeniach.

Program na zastavenie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa (PMTCT) po prvý raz Magna spustila v roku 2006 v Kambodži. O rok neskôr začala v Keni a koncom roku 2008 v Kongu. V rámci projektu iniciatívy Aids No More zabezpečuje Magna HIV pozitívnym matkám a ich novonarodeným deťom komplexnú prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť. Program okrem komplexnej lekárskej a sociálnej starostlivosti pre matku s dieťaťom v prípade potreby zabezpečuje pre dieťa náhradnú stravu počas prvých 12 mesiacov jeho života, pretože materské mlieko obsahuje HIV vírus. Po troch rokoch dosiahol projekt 95,5-percentnú úspešnosť.

Magna Deti v núdzi pôsobí vo Vietname od roku 2010.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia