Zdravotné aktivity

Zdravie matky

Zdieľať

Odhaduje sa, že 99 % žien, ktoré umierajú pri pôrode alebo kvôli komplikáciám súvisiacim s tehotenstvom, žije v rozvojových krajinách. Väčšine týchto úmrtí je možné predchádzať.

S cieľom znížiť počet žien, ktoré umierajú pri pôrode, zlepšuje MAGNA starostlivosť o matky tým, že zavádza modely odbornej pomoci v zdravotníckych zariadeniach. Poskytuje školenia tradičným pôrodným babám, podporu pôrodných asistentiek v komunite a sprístupnenie zdravotnej starostlivosti ženám pred pôrodom, v priebehu tehotenstva, i po pôrode.

NEPÁL. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Väčšina úmrtí matiek sa vyskytuje tesne pred, počas alebo tesne po pôrode.

Včasný prístup ku kvalifikovaným odborníkom môže byť otázkou života a smrti žien, u ktorých sa v priebehu pôrodu vyskytnú komplikácie. Okrem núdzovej pôrodnej a novorodeneckej starostlivosti poskytujeme tiež predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť a antikoncepčné služby. Zavádzame mobilné služby v kombinácii so systémami k identifikácii žien s komplikáciami, a v nutných prípadoch tiež ich prevoz do zariadenia či nemocnice, kde sa im dostane zodpovedajúcej starostlivosti.

Modely, ktoré používa MAGNA k zvládaniu materskej úmrtnosti a ochorení, berú do úvahy všetky aspekty reprodukčného zdravia.

Ženám je doporučených niekoľko návštev na pokrytie potreby zdravotnej starostlivosti v dobe tehotenstva a k identifikácii potenciálne komplikovaných pôrodov. Ako súčásť starostlivosti po pôrode je poskytované poradenstvo o plánovanom rodičovstve a informácie a osveta o sexuálne prenosných chorobách. MAGNA kombinuje diagnostiku a efektívnu liečbu sexuálne prenosných chorôb s informačnými stretnutiami, ktoré zahŕňají informácie o dostupnosti testovania na HIV alebo používania kondómov. Pri predpôrodných konzultáciách je venovaná špeciálna pozornosť sexuálne prenosným chorobám, plánovanému rodičovstvu a systému starostlivost o obete znásilnenia.

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte do fondu urgentnej pomoci

Viac o zdraví matiek v našich projektoch

Prečítajte si najnovšie články o našich zdravotných aktivitách.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame finančné prostriedky?

97%
Program
2%
Fundraising
1%
Administratívne náklady