Operácie

Kambodža: pediatrická starostlivosť v Takhmau

Zdieľať

V roku 2006 otvorila MAGNA integrovaný pediatrický projekt v Kambodži v spolupráci s mięstnym ministerstvom zdravotníctva v provincii Kandal.

Tím MAGNA poskytoval zdravotnú a výživovú starostlivosť deťom na novovytvorenom 20 posteľovom oddelení v nemocnici Chey Chumaneas v Takhmau. Zaroveň sme vytvorili program pre liečbu HIV/AIDS detí a poskytovali terapeutickú stravu deťom mladším ako 5 rokov.

V Takhmau na juhovýchode od hlavného mesta Phnom Penh bola detská úmrtnosť veľmi vysoká. HIV/AIDS a podvýživa boli zodpovedné za väčšinu úmrtí. Rozšírením svojich aktivít dokázali tímy MAGNA zlepšiť prevenciu chorôb a sledovanie pacientov a rýchlejšie odhaliť znepokojujúce prípady. Zároveň sme reagovali na epidémie, ktoré v regióne nastávali, či už ide o epidémiu horúčky Dengue alebo cholery.

V roku 2007 tesne po otvorení lôžkovej časti nemocnice, zasiahla krajinu najväčšia epidémia horúčky Dengue za posledných 10 rokov, MAGNA tímy reagovali okamžite a z 20 lôžkového oddelenia sa na pár týždňov stalo 100 lôžkové – pacienti ležali po chodbách, na zemi, všade, kde bol akotaký voľný priestor.

V roku 2010 v oblasti propukla cholera a MAGNA tímy v rámci nemocnice vytvorili izolačné oddeelenie a poskytovali pacientom liečbu a starostlivosť.

Kambodža potrebuje pomoc | Silvia Kušnírová
Vzhľadom na prebiehajúcu epidémiu Dengue horúčky, posledné dva mesiace sa najviac stretávam s touto diagnózou. Na oddelení sú aj pacienti s ťažším priebehom ochorení gastrointestinálneho a respiračného traktu. Pre mňa, ako lekára detského oddelenia z Európy, je azda najväčšou výzvou HIV pozitívny pacient s oportúnnymi infekciami a pacient s podvýživou. Alebo kombinácia týchto dvoch stavov. Diagnostika a liečba vyžaduje modifikovaný prístup v kontexte so základným ochorením.
Eva Vitáriušová, MAGNA zdravotný referent
KAMBODŽA. Takhmau. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA tímy strávili 9 rokov liečením infekčných chorôb, podvýživy a obetí epidémie HIV/AIDS v nemocnici Chey Chumneas v Takhmau. Projekt bol odovzdaný do plnej prevádzky pod národné ministerstvo zdravotníctva v roku 2015.

Správy reportáže z Kambodže

Prečítajte si najnovšie správy a reportáže k operáciam v krajine.

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Prečo MAGNA zasahuje v Kambodži?

Prvá misia MAGNA bola v Phnom Penhe, hlavnom a najväčšom meste Kambodže, kde HIV/AIDS epidémia prerástla do extrémnych rozmerov a v roku 2002 ohrozovala státisíce ľudí a zasiahla deti. Boli sme prví, ktorí v roku 2002 poskytli ARV liečbu deťom s HIV/AIDS. 

Po dvoch desaťročiach relatívnej stability je Kambodža jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík v Ázii. Krajinu poznamenala katastrofická občianska vojna a krutý režim Červených Khmérov, ktorí v rokoch 1975 až 1978 zavraždili dva milióny ľudí a na začiatku milénia epidémia HIV/AIDS, ktorá prerástla to extrémnych rozmerov. 

MAGNA v Kambdoži lieči obete HIV/AIDS už 20 rokov.

NAŠA ČINNOSŤ

  • HIV/AIDS 
  • Podvýživa
  • Pediatrická starostlivosť

2002

Prvá MAGNA intervencia v krajine.

MAGNA operácie v Kambodži

Pozrite si detailne naše operácie v krajine.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia