Reporty a Financie

Kam idú Vaše peniaze

MAGNA reaguje na svetové humanitárne krízy efektívnym využitím prostriedkov.

MAGNA sa pri svojom vzniku dobrovoľne zaviazala k využitiu minimálne 80% získaných prostriedkov na výkon projektov a len 20% na získavanie darcov a zabezpečenia chodu organizácie. Dlhodobo svoj záväzok plníme a v roku 2020 sme z príjmov na Slovensku na zdravotnícke projekty vynaložili až 98% našich príjmov.

Ako MAGNA darca prispievate na zdravotnú pomoc deťom a ich rodinným príslušníkom, ktorí ju nutne potrebujú. Vďaka Vašim príspevkom zabezpečujeme pravidelné lekárske prehliadky, operácie, dlhodobú liečbu či vakcináciu.

Ako to robíme?

MAGNA realizuje svoju pomoc priamo, primárne buduje vlastné tímy a nevyužíva ďalšie subjekty. MAGNA tímy poskytujú zdravotnú starostlivosť, organizujú školenia zdravotného personálu aj v komunitách a reagujú na potreby okamžitej pomoci, rovnako ako na dlhodobé humanitárne krízy. MAGNA využije Vami zverené peniaze priamo na svoje projekty.

Chcem tiež prispieť

KEŇA. Kombewa. 2008. MAGNA HIV/AIDS centrum. ©Martin Bandžák/MAGNA

Výročné a Finančné správy

Každý rok zverejňujeme výročnú správu mapujúcu aktivity MAGNA vrátane financovania humanitárnych projektov v zahraničí, rovnako ako prevádzkové náklady kancelárie v Bratislave.

MAGNA financie zo Slovenska v roku 2020

Príjmy MAGNA na Slovensku v roku 2020 dosiahli 3 732 116 €. Aj vďaka podpore súkromných darcov, môžeme rýchlo a nezávisle zasahovať v čase humanitárnych katastrof. V roku 2020 dosiahol podiel súkromných darov 10%.

V roku 2020 podporila MAGNA zo Slovenska zdravotnícku a humanitárnu pomoc v 6 krajinách sveta a vynaložila 3 811 579 € (98%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 89 793 € (2%).

Medzinárodný Report aktivít 2019
Medzinárodný Report aktivít 2018
Medzinárodný Report aktivít 2017

Reporty na stiahnutie:

Finančná správa 2020
Výročná a finančná správa 2019
Výročná a finančná správa 2018
Výročná správa 2017 / Finančná správa 2017
Výročná správa 2016 / Finančná správa 2016
Výročná správa 2015 / Finančná správa 2015
Výročná správa 2014 / Finančná správa 2014
Výročná správa 2013 / Finančná správa 2013
Výročná správa 2012 / Finančná správa 2012

©Martin Bandžák/MAGNA

Fakty a čísla

Sme nezisková zdravotnícka humanitárna organizácia s medzinárodným presahom. Vaša pomoc nám umožňuje poskytovať zdravotnú starostlivosť kedykoľvek a kdekoľvek to je potrebné.

Dbáme na to, aby sme minimalizovali náklady na administratívu a management organizácie a aby čo najvyššie percento darcovských príspevkov slúžilo na zachraňovanie životov. A preto išlo v roku 2019 až 95% z Vami darovanej čiastky rovno do našich zdravotníckych programov.

Globálne MAGNA financie v roku 2020

Celosvetové príjmy MAGNA v roku 2020 dosiahli 3 910 386 €. Aj vďaka podpore súkromných darcov, môžeme rýchlo a nezávisle zasahovať v čase humanitárnych katastrof. V roku 2020 dosiahol podiel súkromných darov 14%.

V roku 2020 poskytovala MAGNA zdravotnícku a humanitárnu pomoc v 6 krajinách sveta a vynaložila 3 811 579 € (94%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu s darcami a administratívu dosiahli 268 064 € (6%).

Odkiaľ pochádzajú peniaze?

V rámci snahy zabezpečiť našu nezávislosť sa snažíme udržiavať vysokú úroveň súkromného darov. V roku 2020 pochádzalo zo súkromných zdrojov 14% príjmov MAGNA. Umožnilo to viac ako 68 tisíc individuálnych darov. Medzi verejné inštitúcie poskytujúce financovanie MAGNA projektov patrili okrem inýho hlavne vlády Slovenska a Českej republiky, agentúry OSN ako UNICEF, WFP, OCHA, UNFPA.

Kde sa peniaze použili?

Afrika 83%
Stredný Východ 5%
Ázia 9%
Európa 3%

Ako sa peniaze použili?

Celkové výdavky

Sociálna misia 94%
Získavanie finančných prostriedkov 4%
Manažment a všeobecná správa 2%

Sociálna misia - 94% celkového výdavku

Výdavky na program 98%
Podpora programu 1,5%
Ostatné humanitárne činnosti 0,5%

Výdavky na program podľa druhu 

Personálne 54%
Zdravie a výživa 22%
Preprava tovaru a skladovanie 13%
Výdavky na kancelárie  6%
Logistika a sanitácia 2%
Komunikácia 2%
Ostatné 1%

Najväčšia kategória výdavkov je určená na personálne náklady: 54 percent výdavkov zahŕňa všetky náklady súvisiace s miestnymi a aj medzinárodnými zamestnancami (vrátane leteniek, poistenia, ubytovania atď.).

Kategória zdravie a výživu zahŕňa lieky a zdravotnícke vybavenie, vakcíny, poplatky za hospitalizáciu a terapeutické jedlo. Dodávka týchto materiálov je zahrnutá v kategórii doprava a skladovanie.

Logistika a sanitácia zahŕňa stavebné materiály a vybavenie zdravotníckych centier, sanitárne a logistické potreby. Kategória ostatné zahŕňa napríklad granty pre externých partnerov a dane.

Chcem tiež prispieť

JUŽNÝ SUDÁN. Terekeka. 2011. Lôžková časť miestnej nemocnice. ©Martin Bandžák/MAGNA

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem