Spoločenský záväzok s MAGNA

Zdieľať

Chcete dať svoju filantropiu do služieb humanitárnych operácií s vyskou efektivitou? Chcete dosiahnuť svoje ciele spoločenskej zodpovednosti? Objavte riešenia, ktoré ponúka MAGNA, aby ste sa zapojili do nášho boja za prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých doma aj vo svete.

Prečo MAGNA?

Spolu s nami zapojíte svoju spoločnosť do zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti na celom svete. Vybudovaním partnerstva s MAGNA založeného na dôvere, efektívnosti a transparentnosti zvýšite vplyv svojho podnikania.

Zmeňte svet s MAGNA.
Tu a teraz.

Tu sú niektoré z našich súčasných priorít

MAGNA poskytuje zdravotnú pomoc tým, ktorých život alebo zdravie ohrozujú ozbrojené konflikty, epidémie alebo prírodné katastrofy, Zdravotná asistencia v neistých kontextoch je teda jadrom činnosti MAGNA, ktorí vo viac ako 15 krajinách poskytujú širokú škálu starostlivosti: očkovanie, liečba podvýživy, zdravie žien, nemocničné programy, manažment infekčných alebo chronických chorôb, duševné zdravie…

Podvýživa

Jedno z 13 detí na našej planéte trpí hladom a podvýživa je pre medicínu viacúrovňový problém. Ale u väčšiny detí akútnu podvýživu vyliečime bez komplikácií za 8-12 týždňov.

Utečenci

Vo svete, kde je jedna osoba násilne vysídlená takmer každé dve sekundy v dôsledku konfliktu alebo prenasledovania, je pomoc vysídleným ľuďom a ľuďom bez domova dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Vojna na Ukrajine

Od začiatku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine zomrelo 473 ukrajinských detí a ďalších 1,5 milióna je ohrozených.

Zdravie matky

Odhaduje sa, že 99 % žien, ktoré zomrú pri pôrode alebo na komplikácie súvisiace s tehotenstvom, žije v rozvojových krajinách. Väčšine z týchto úmrtí sa dá predísť.

Urobte z prístupu k zdravotnej starostlivosti jeden zo svojich záväzkov

V súlade s vašou stratégiou a orientáciou môžete podporiť činnosť MAGNA v jednej alebo viacerých z týchto početných oblastí intervencie. Týmto spôsobom sa zdravie, a najmä prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých, stáva prioritou.

Podpora programov, ktoré prevádzkujú tímy MAGNA v oblasti zdravia, tiež umožňuje vašej spoločnosti zhmotniť svoj prístup k sociálnej zodpovednosti tým, že sa zúčastní na humanitárnej akcii s vysokým dopadom.

Pozrite tiež

Máte ďaľšie otázky alebo sa chcete zapojiť?

Zavolajte na  +421 907 863 612 alebo pošlite e-mail na komunikacia@magna.org a my vám radi pomôžeme.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia