Operácie

Južný Sudán: zdravotná asistencia v Duk Pagaak

Zdieľať

Situácia v Duk Pagaak v štáte Jongeli sa považuje za jednu z najvážnejších v celom Južnom Sudáne. MAGNA postihnutému obyvateľ­stvu pomáha poskytovaním primárnej zdravotnej starostlivosti a zvyšovaním pripravenosti na vy­puknutie epidémií so zameraním predovšetkým na vnútorne pre­sídlené obyvtaeľstvo. Najčastejšími chorobami sú tu malária, hnačkové ochorenia a obrovská potreba nutričných služieb. Mobilne tímy MAGNA navštevujú aj okolité, ťažko dostupné osady v okolí Duk Pagaak. Oblasť ako celok čelí každý rok obrovským záplavaám a je niekoľlko mesiacov odrezaná od zbytku sveta, jediným spoôsobom ako priniesť lieky a materiál je leteckou dopravou s pristávaním na miestne upravenej lúke vedľa MAGNA nemocnice.

Vo februári 2018 MAGNA tímy odhalili prílev obyvateľov zo susedných okresov (napr. z ob­ lasti Ayod) do Duk Pagaak, čím sa ešte zvýšil počet vnútorne vysíd­ lených osôb a zvýšilo sa zaťaženie existujúcich zariadení, kde MAGNA poskytuje starostlivosť.

MAGNA nemocnica v Duk Pagaak.
Pred intervenciou MAGNA zdravot­né a nutričné služby v Duk Pagaak vôbec neexistovali. Tehotné ženy a deti kráčali z Duk Pagaak do Duk Padiet aj viac ako 6 hodín, aby získali prístup k zdravotníckej a nutričnej starostlivosti. Ich puto­ vanie za zdravotnou starostlivosťou bolo navyše poznačené veľkými bezpečnostnými rizikami.
William Omona, MAGNA medicínsky refernt
JUŽNÝ SUDÁN. Duk Pagaak. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Správy a reportáže z Južného Sudánu

Prečítajte si najnovšie správy a reportáže k operáciam v krajine,

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Prečo MAGNA zasahuje v Južnom Sudáne?

Stovky tisíc ľudí v Južnom Sudáne, ktorí sú vystavení extrémnemu násiliu a žijú v strachu o svoje životy, nemajú prístup k základným potrebám, ako sú potraviny, voda a zdravotná starostlivosť.

V Južnom Sudáne prevádzkujeme niektoré z našich najnáročnejších programov na celom svete. MAGNA tímy poskytujú základnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť a reagujú na mimoriadne situácie a ohniská nákazy ovplyvňujúce izolované komunity a vnútorne presídlené osoby.

NAŠA ČINNOSŤ

  • Podvýživa
  • Pomoc utečencom a vysídleným osobám
  • Infekčné ochorenia

2011

Prvá MAGNA intervencia v krajine.

MAGNA operácie v Južnom Sudáne

Pozrite si detailne naše operácie v krajine.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia