Nikaragua

Nikaragua: mobilná zdravotná asistencia vidieckej populácii v oblasti Sutiava

Zdieľať

Chudoba postihuje v Nikaragui až 2,3 miliónov ľudí, pričom v krajine žije 900 000 ľudí v podmienkach extrémnej chudoby. Sutiava patrí k najchudobnejším častiam v krajine. Táto oblasť nie je husto obývaná, avšak aj jej obyvatelia potrebujú zdravotnú starostlivosť a pomoc.

MAGNA mobilný tím tu poskytuje rozsiahly komplex služieb pre spádovú poluláciu vyše 8 tisíc ľudí -starostlivosť o matku a dieťa, potravinovú bezpečnosť, manažment akútnej podvýživy, očkovanie, špeciálnu starostlivosť a pomoc pre adolescentné tehotné ženy vrátane odbornej psychosociálnej pomoci.

NIKARAGUA. Sutiava. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA tímy strávili 10 rokov liečením obyvateľov Sutiava. Projekt bol ukončený v roku 2016 po tom, čo národné ministerstvo zdravotníctva zahrnulo kliniku do svojho plánu a miera potreby našej intervencie klesla.

Správy a reportáže z Nikarague

Prečítajte si najnovšie články k operáciam v krajine,

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online

Prečo MAGNA zasahuje v Nikarague?

Nikaragua je považovaná za druhú najchudobnejšiu krajinu v Latinskej Amerike a Karibiku. V súčasnosti prechádza demografickými zmenami, keďže jej obyvateľstvo väčšinou tvoria dospievajúci a mládež. Približne 50% detí a mládeže žije v chudobe a 19% z nich v extrémnej chudobe.

Chronická podvýživa je vo vidieckych oblastiach dvakrát vyššia ako v mestách a u detí vo veku od 6 do 9 rokov dosahuje až 27%. Úmrtnosť matiek sa v roku 2008 odhadovala na 100 úmrtí na 100 000 pôrodov. Materská úmrtnosť postihuje najmä chudobné ženy s nízkou úrovňou vzdelania a obmedzeným prístupom ku kvalitným zdravotným službám. 

V Nikarague MAGNA tímy strávili sme 10 rokov liečením ohrozenej populácie v zabudnutých vidieckych oblastiach Sutiava. Projekt bol ukončený v roku 2017 po tom, čo národné ministerstvo zdravotníctva zahrnulo oblasť Sutiava do zdravotníckeho plánu a miera tehotnosti o maloletých dievčat výrazne klesla.

NAŠA ČINNOSŤ

  • Prístup k zdravotnej starostlivosti
  • Zdravie matky a dieťaťa
  • Infekčné ochorenia

2007

Prvá MAGNA intervencia v krajine.

MAGNA operácie v Nikarague

Pozrite sa bližšie na naše operácie v krajine.


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia