Zdravotné aktivity

Očkovanie

Zdieľať

Vakcíny sú jedným z najúčinnejších dostupných zásahov v oblasti verejného zdravia, ale stále najmenej 1,5 milióna detí každoročne zomiera na choroby, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.

Väčšina očkovacích aktivít MAGAN tímov je v čase núdzových reakcií a slúži ako prevencia na prepuknutie chorôb, ktorým sa dá takto predchádzať. V krajinách s nízkym príjmom je množstvo deti a dospelích, ktorá neboli zahrnutí do bežných očkovacích programov, a preto vysoko nákazy je oveľa vyššie.

Či už ide o očkovanie detí v utečeneckých táboroch proti osýpkam, alebo zraniteľných ľudí počas vypuknutia cholery, MAGNA tímy sú súčasťou očkovacích kampaní.

Južný Sudán: očkujeme proti detskej obrne

Viac o očkovaní v našich projektoch

Prečítajte si najnovšie články o našich zdravotných aktivitách.

Liečime vďaka Vám

Vaša podpora zohráva významnú úlohu v našej práci na záchranu životov.

Darujte online


Aktuálne

Prečítajte si najnovšie správy z našich operácií vo svete.

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia